Studerande

POST-BOX OFFICE i Varberg

Hyr POSTBOX

mitt i Centrum!

Idag är det livslångt lärande som gäller. Allt fler utbildar sig, i allt mer stigande ålder.

Att studera innebär ofta att man måste vistas på främmande ort, kanske flera orter, kanske under långa perioder. Utlandspraktik är meriterande – men hur gör man med posten!

Hyr en postbox och få en fast kontaktpunkt. Vi eftersänder posten dit du för tillfället befinner dig.

Dessutom: Alla studerande med CSN-kort får 10 procent avdrag på fakturorna!