Anonymitet

Som företrädare för DinPostBox Göteborg måste vi skydda oss mot att bolaget inte används för olaglig verksamhet. Därför tar vi till exempel alltid legitimation på den som tecknar avtal med oss.

Det är helt och hållet upp till dig som kund hur du väljer att exponera din adress. Om du använder dig av ett ”alias” måste vi ju förstås veta vilket du använder så att posten hamnar i rätt box.

Denna legitimering stannar hos oss och uppförs inte i några officiella register etc.